JOGSZABÁLYOK

 

A fontosabb gazdasági tárgyú jogszabályok: (Kattintson a jogszabályra.)

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2000. évi C. törvény a számvitelről

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról.

 

 

 

 

 

    Cégalapítás Magyarországon Információs portál
    A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

  • Email: info@konyvelesnet.hu

  • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573